Aylar: Haziran 2015

  • Tahrik

    Fiziksel açıdan bakmak gerekirse harekete geçirme, hareket edecek “şey”e devamlı güç sağlanmak anlamlarında kullanılan bu kelime, coğrafyamız üzerinde bilimsel bir şey olmadığı için sadece sokakta yürüyen kadının/kızın istediği şekilde giyindiğinde erkeğe… Continue reading "Tahrik"